toisin sanoen

in other words

Englanninkielisen tekstin editointi

Editointi on enemmän kuin “kielentarkistus” tai oikoluku. Virheiden korjaaminen kuuluu siihen kyllä osana, mutta olennaisempaa on se, että muokkaan englanninkielisen tekstin sellaiseksi, että se toimii edukseen millä tahansa englanninkielisellä foorumilla. Tämä vaatii kohennusta mm. informaatiorakenteeseen, verbien aikamuotoihin, fraseologiaan ja sanastoon.

Editointipalveluja olen toimittanut yli 30 vuotta, ja asiakkaiden enemmistö on yliopistojen ja tutkimuslaitosten tutkijoita. Palveluille on paljon tarvetta, sillä tutkimustulosten julki saamisesta kansainvälisissä aikakauslehdissä on kova kilpailu, ja käsikirjoituksen selkeä ja sujuva kieliasu on korkeatasoisen sisällön ohella merkittävä valintakriteeri.

Editointipalvelu on tarpeen silloin kun tekstiltä vaaditaan selkeämpää ja sujuvampaa kieliasua kuin mihin kirjoittaja katsoo pystyvänsä. Tieteellisten kirjoitusten lisäksi tätä palvelua on jonkin verran tilattu verkkosivuille ja ansioluetteloille, joissa myös kirjoittajalla on tarve esiintyä edukseen englannin kielellä.

Ohjeellinen taksani englanninkielisen tekstin editoinnissa on 30 euroa/sivu, mikä on tasan puolet käännöstaksastani. Kunkin työn lopullinen hinta määräytyy hyväksytyn tarjouksen perusteella.

Tiedustele puhelimella tai sähköpostilla.