toisin sanoen

in other words

Käännöstyöt

Suomesta englantiin käännän mm. asiakirjoja kuten todistuksia, testamentteja, oikeuden päätöksiä, sopimuksia, verotodistuksia, lääkärintodistuksia, tiliotteita; verkkosivuja, CV:itä, hakemuksia, esitteitä, opasteita, ohjeita; tieteellisiä kirjoituksia kuten esitelmiä, artikkeleita ja väitöskirjoja; onpa tullut käännetyksi muutama rakkauskirje ja yksi käytetyn traktorin ostotarjous. Englannista suomeen käännän enimmäkseen tutkintotodistuksia, sopimuksia, testamentteja ja perintö- ja avioliittoasiakirjoja.

Auktorisoituja (virallisia) käännöksiä asiakirjoistasi tarvitset, kun asioit viranomaisten kanssa, joiden kieli on eri kuin asiakirjojesi kieli. Tyypillisiä käännettäviä asiakirjoja ovat syntymä- ja kuolintodistukset, lääkärintodistukset, virkatodistukset, testamentit, kaupparekisteriotteet, avioliittoasiakirjat ja perinnönjakoon liittyvät asiakirjat. Kun haet ulkomailta työ- tai opiskelupaikkaa, tarvitset usein auktorisoidut käännökset koulu- ja muista todistuksistasi.

Auktorisoidulla käännöksellä tarkoitetaan laillisesti pätevää käännöstä. Sellaisia saa laatia vain auktorisoitu kääntäjä (Laki auktorisoiduista kääntäjistä 1231/2007). Saatuani auktorisoidun kääntäjän oikeudet suomesta englantiin ja englannista suomeen vuonna 1987 olen laatinut auktorisoituja käännöksiä yli 30 vuotta.

Hinnoittelussa lasken käännettävän tekstin määrän “sivuina”, jossa sivu = 1560 merkkiä. Ohjeellinen taksani on 60 euroa/sivu, josta opiskelijoille annan 25 %:n alennuksen. Käännöksen virallinen vahvistus leimalla ja allekirjoituksella maksaa 15 euroa/asiakirja. Kokonaishinnan päälle tulee arvonlisävero 24 %.

Tiedustele puhelimella tai sähköpostilla.